Den Dag Kjem Aldri

Den dag kjem aldri, at eg deg gløymer;
For om eg søver, eg om deg drøymer
Kvar natt og dag er du like nær
Men best eg ser deg når mørkt det er

Du leikar kringom meg der eg vankar
Eg høyrer deg når mitt hjarta bankar
Du støtt meg fylgjer på ferda mi
Som skuggen gjeng etter soli si

Når vinden lint uti lauvet ruslar
Eg trur d èr du som gjeng der og tuslar
Når somt der borte eg ser seg snu,
Eg kvekk og trur det må vera du

I kvar som gjeng og som rid og køyrer
d`er deg eg ser; deg i alt eg høyrer:
I song og fløyte og felelåt
Men endå best i min eigen gråt